ORJAKSI

Valtiattarena arvostan hakijoita, jotka hankkivat itselleen kokemuksia kaupallisista dominoista ja muista palveluista ennen kuin yrittävät pyrkiä henkilökohtaiseen kontaktiin kanssani. Koska olen syntynyt Dominaksi en ole kiinnostunut tyypillisistä kliseisistä domina-sessioista, joissa asiakas käy silloin tällöin kaupallisesti piiskattavana.

Kokemuksen hankkimisen tarkoituksena on, että hakija oppii ymmärtämään itseään ja sen, mikä tuottaa hänelle todellista nautintoa. Miten kykenevä olet hakijana orjaksi. Mikä se sinua kiinnostaa ja kiihottaa? Onko bdsm sinulle todellinen ja pakottava tarve vai vain fetissi harrastus?

Kun hankit kokemuksia kaupallisista dominoista ja muista palveluista, saatat löytää heistä dominan, jonka olemus ja palvelut sopivat juuri sinulle. Silloin on hyvä, että et ole hukannut minun kallisarvoista aikaani turhuuteen..

Valtiattarena en hyväksy hakijoita, jotka etsivät vain uutta dominaa, jonka luona voisi käydä kokeilemassa, miltä hänen palvelut tuntuvat. Valtiattarena en ota vastaan satunnaisia asiakkaita. Minulla ei ole palveluluetteloa, josta asiakas voisi valita haluamansa. En tee lainkaan tavanomaisia kaupallisia domina sessioita, joissa asiakas valitsee haluamansa palvelut. Sillä minua et voi ostaa palvelemaan sinua, edes rahalla.

Olen erittäin tiukka ja vaativa siinä, kenet hyväksyn orjakseni. Vaatimustaso on erittäin korkea. Testaan ja arvioin etukäteen jokaisen hakijan kyvyn keskittyä oman Valtiattarensa palvelemiseen.

Orjillani on sisäinen tarve saada palvella ja palvoa Valtiatartaan. Heille suurimman nautinnon tuottaa oman Valtiattarensa huomioiminen. Tämä saattaa tarkoittaa erilaisia lahjoja, kuten esimerkiksi:

-Valtiattaren vaatekaapin tyylikkäänä pito

-Valtiattaren kengät

-Valtiattaren alusasut

-Valtiattaren kauneushoidot

-Valtiattaren kukat (punaisia ruusuja)

Valtiattaren sähköistäminen

-Valtiattaren kartanon juoksevat kulut

Tällaisten osoitusten tekeminen ei tarkoita niistä vastapalveluiden odottamista. Taloudellinen dominointi on täysin vastikkeetonta ja sitä orja tekee, koska haluaa palvella ja palvoa omaa Valtiatartaan

Sitoutumista palveluihini, pääset osoittamaan sivuston:

onlyfans.com/pumamoore
20 USD / 1kk

kautta. OnlyFans yksityisviestillä mahdollisuus kirjoitella sovitun mukaisesti. Yhteydenotto ei ole muulla tavoin mahdollista. Jäsenyyden voi ostaa kuukaudeksi kerrallaan ja jäsenyyden päätyttyä päättää onko rohkeutta jatkaa.

OnlyFans hintaan kuuluu:
Reilut 200 videota + reilu 1000 kuvaa
ja lisää tulee säännöllisesti. Sivulla sinulla on mahdollisuus seurata videoita ja kuvia omaan tahtiin.

As a Mistress, I appreciate applicants who gain experience in commercial dominas and other services before attempting to seek in personal contact with me. As I was born to be Mistress, I am not interested in typical clichéd dominatrix-sessions where the client is occasionally commercially whipped.

The purpose of gaining experience is for the applicant to learn to understand themselves and what brings them real enjoyment. How capable you are as a slave applicant. What interests and excites you? Is bdsm a real and compelling need for you or just a fetish hobby?

As you gain experience with commercial dominas and other services, you may find in them a dominatrix whose appearance and services are right for you.

Then it is good that you have not wasted my precious time. As a Mistress, I do not accept applicants who are just looking for a new dominance to visit to try out how her services feels. As a mistress, I do not accept occasional clients. I don’t have a list of services from which a client could choose what they want. I do not do any normal commercial Domina sessions where the client chooses the services they want. Because you cannot buy me to serve you, even not with money.

I am very strict and demanding whom I accept to be my slave. The level of requirements is very high. I test and evaluate in advance the ability of each applicant to focus on serving their own Mistress. My slaves have an inner need to serve and worship the Sovereign. For them, the greatest pleasure comes from caring for their own Mistress. This might mean different gifts, such as:

-Stylish grip on the Mistress wardrobe

-The shoes for your Mistress

 -Mistress’s underwear

-Mistress beauty treatments

-Mistress flowers (red roses)

-Electrification of your mistress

-Running expenses of the mistress’s mansion

Making such assignments does not mean that you could wait for services in return. Financial domination is completely gratuitous and the slave does it because he wants to serve and worship his own Mistress.

Your commitment to me and my services, you will be able to show through the web-site:

onlyfans.com/pumamoore
20 USD / 1 month

You can write via OnlyFans private message, when it is agreed. Contact is not possible in any other way. The membership can be purchased for one month at a time and at the end of the membership you decide whether you have the courage to continue.

OnlyFans price includes:

over 200 videos + over 1000 photos

and more comes regularly.

On the site you have the opportunity to follow videos and pictures at your own pace.

Par conséquent, en tant que Maîtresse, j’apprécie les demandeurs qui acquièrent à l’avance de l’expérience avec des dominas commerciales et d’autres services. Acquérir de l’expérience pour comprendre si l’esclavage est une envie réelle pour eux.

Votre engagement envers moi et mes services, vous pourrez montrer à travers le site web:

onlyfans.com/pumamoore
20 USD / 1 mois

Vous pouvez écrire via un message privé OnlyFans, quand il est convenu. Le contact n’est possible d’aucune autre manière. L’adhésion peut être achetée pour un mois à la fois et à la fin de l’adhésion, vous décidez si vous avez le courage de continuer.

Le prix OnlyFans comprend:

219 vidéos + plus de 1000 photos

et plus vient régulièrement.

Sur le site, vous avez la possibilité de suivre des vidéos et des photos à votre rythme.

Dein Engagement für mich und meine Dienste kannst du auf der Website zeigen:

onlyfans.com/pumamoore
20 USD / 1 Monat

Du kannst über die private Nachricht von OnlyFans schreiben, wenn dies vereinbart wurde. Kontakt ist auf andere Weise nicht möglich. Die Mitgliedschaft kann jeweils für einen Monat erworben werden und am Ende der Mitgliedschaft entscheidest du, ob du den Mut hast, fortzusetzen.

Der Preis von OnlyFans beinhaltet:

219 Videos + über 1000 Fotos

und mehr kommt regelmäßig.

Auf der Website hast du die Möglichkeit, Videos und Bilder in deinem eigenen Tempo zu verfolgen.

girl/girl, boy/girl, P.O.V, Blowjobs, boy/girl/girl, public nudity, feet, lotion, gym pics, paypig, domina, fetish, rubber, ATMslave, sub, anal jne.
Tämä kaikki Onlyfans sivulla!